מדיניות פרטיות

1. אנו נשתמש במידע האישי שנאסף על מנת ליישם את המוצרים והשירותים שלנו בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. 

2. לאחר איסוף המידע האישי שלך, אנו נזהה את הנתונים באמצעים טכניים. המידע שזוהה לא יזהה את נושא המידע האישי. אנא הבן והסכים שבמקרה זה יש לנו את הזכות להשתמש במידע שלא זוהה; ומבלי לחשוף את המידע האישי שלך, יש לנו את הזכות לנתח את מאגר המשתמשים ולהשתמש בו באופן מסחרי. 

3. אנו נספור את השימוש במוצרים או בשירותים שלנו ואנו עשויים לשתף נתונים סטטיסטיים אלה עם הציבור או צדדים שלישיים כדי להדגים את מגמות השימוש הכוללות של המוצרים והשירותים שלנו. עם זאת, נתונים סטטיסטיים אלה אינם כוללים כל אחד מהמידע האישי שלך. 

4. כאשר אנו מציגים את המידע האישי שלך, אנו נשתמש במידע כולל החלפת תוכן ואנונימיות כדי לא לרגיש את המידע שלך כדי להגן על המידע שלך. 

5. כאשר אנו רוצים להשתמש במידע האישי שלך למטרות אחרות שאינן מכוסות על ידי תקנון זה, או למידע שנאסף ממטרה מסוימת למטרות אחרות, אנו נבקש ממך את אישורך מראש בצורת יוזמה לביצוע בדיקה.